Een dierenbescherming runnen kost veel geld.

Wij hebben immers de dagelijkse kosten voor het optreden van dieren in nood. Aangezien we geen subsidies krijgen, is daarom jullie financiële steun  van groot belang om de werking van  dierenbescherming draaiende te houden.

U kan ons financieel helpen door een donatie te doen op het rekeningnummer BE40 7855 2841 3363

 

 • lid te worden

Steunend lid 10 euro

Beschermend lid 15 euro

Erelid 25 euro

Lid voor het leven 620 euro

lidgeld kan je storten op ons rekeningnummer BE40 7855 2841 3363

 

   

  • Legaat

  De dierenbescherming zet zich dagelijks in om zoveel mogelijk  mishandelde dieren te helpen. Zonder u steun kunnen we dit niet blijven doen en jammer genoeg hebben we nog heel veel werk te realiseren. Denk daarom in uw testament aan al deze dieren. Een testament opstellen, klinkt ingewikkeld maar het hoeft dit niet te zijn. Met een bezoek aan de notaris, is alles geregeld. Op deze manier kan u de dieren helpen ook als je er niet meer bent. 

   

  • Door een doorlopende opdracht of door een gift

  Je kan je financiële instelling opdracht geven om elke maand een vast bedrag te storten of je kan altijd een vrije gift storten op

  ons rekening nummer BE40 7855 2841 3363